Việt

“Mỗi trẻ em đều được quyền có một sự giáo dục tuyệt vời.”

Thưa quí vị Phụ huynh và thân hữu,

Thư nầy đến tay quí vị bằng tiếng Việt qua sự hỗ trợ của một người bạn, Ông Bernard Nguyên Đăng, người đã cùng tôi tham dự khóa Lãnh Đạo [Leadership Dallas] từ năm 1998.

Tôi biết quí vị đã phải trả một giá rất đắc để được đặt chân trên mãnh đất tự do nầy. Hơn thế nữa, ước vọng vươn lên và niềm hoài mong trong vai trò cha mẹ của quí vị, là cho con được học hành nên người để có thể tự lo cho bản thân, giúp ích gia đình và hữu dụng cho xã hội.  Muốn được như vậy, quí vị đã và đang lao động miệt mài; và quan trọng hơn nữa quí vị cần có tiếng nói trực tiếp trong hội đồng quản trị của Sở Học Chánh.

Là ứng viên của Hội Đồng Sở Học Chánh khu vực 3, tôi đã đích thân đại diện công ty luật Akin Gump của chúng tôi để hổ trợ trường tiểu học Fanmin, từ một trường nghèo nhất trở thành trường tiêu biểu trong năm 2009, và được Nha giáo Dục của tiểu bang tưởng thưởng với bằng ban khen cao nhất năm 2011. Bảy năm liền, tôi đã dấn thân với các em trong khu vực, cũng đủ nói lên sự ý thức, tinh thần trách nhiệm và nhất là thông hiểu được nỗi lòng của từng phụ huynh, cách riêng, những phụ huynh không am tường tiếng Anh, không quen tiếp cận với hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ.

Nếu ước vọng giáo dục con cái kéo dài liên tục 18 đến 25 năm, tôi mong rằng, quí vị sẽ không ngại giành chút thì giờ đi bầu, ngày thứ Bảy, 12 tháng Năm, chọn tôi, người vinh dự đại diện hữu hiệu và xứng đáng cho tiếng nói và nguyện vọng của từng quí vị.

Nếu quí vị cần thêm thông tin gì, hay cần sự giúp đỡ nào, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với tôi bằng tiếng Anh (214) 969-2797  hoặc bằng tiếng Việt với ông Bernard Nguyên Đăng ở số (903) 787-2464.

Kính chúc quí vị luôn an khang và thạnh đat.

Kính

Dan Micciche

Ứng Viên Hội Đồng Sở Học Chánh Dallas

Khu vực 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s